Avís legal

1. Informació corporativa:

Aquest lloc web és propietat de BODEGUES SUMARROCA SL amb domicili a l'avinguda FINCA MOLÍ COLOMA, EL REBATO, s/n, 08739 SUBIRATS - BARCELONA.

Societat anònima de dret espanyol. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 22115, foli 214, full núm. B33056, inscripció 10. CIF B-08807158

2. Protecció de continguts:

Tot el contingut d'aquest lloc web, inclosos els textos, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de BODEGUES SUMARROCA SL o dels seus llicenciadors, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En cap cas l'accés al portal per part de l'usuari li atorga cap dret sobre aquest contingut, ni tan sols de reproduir-lo per a l'ús personal.

3. Protecció de dades:

BODEGUES SUMARROCA SL ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut de l'establert per la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals.

Atorgueu el vostre consentiment inequívoc a BODEGUES SUMARROCA SL perquè procedeixi al tractament de les dades personals facilitades.

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les vostres dades a BODEGUES SUMARROCA SL, amb domicili a FINCA MOLÍ COLOMA, EL REBATO, s/n, 08739 SUBIRATS - BARCELONA.

4. Avís de confidencialitat:

La comunicació remesa restarà incorporada als sistemes d'informació de BODEGUES SUMARROCA SL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a atendre la vostra sol·licitud. Mitjançant la indicació de les vostres dades i d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de la LOPD, atorgueu el vostre consentiment inequívoc a BODEGUES SUMARROCA SL perquè procedeixi, en compliment dels fins mencionats a l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les vostres dades a BODEGUES SUMARROCA SL, amb domicili a FINCA MOLÍ COLOMA, EL REBATO, s/n, 08739 SUBIRATS - BARCELONA.

5. Cookies:

En algunes ocasions, aquest web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i permeten obtenir informació de la navegació del lloc web. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador. BODEGUES SUMARROCA SL no es responsabilitza si la desactivació de les galetes impedeix el bon funcionament de la pàgina web.

L'usuari podrà ser avisat en tot moment de la recepció de cookies i impedir-ne la instal·lació configurant el seu navegador adequadament (sempre que aquest ho permeti).