Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades personals (LOPD), BODEGUES SUMARROCA SL, com a responsable del/s fitxer/s, comunica que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes les dades personals a què puguem accedir durant la relació establerta, seran tractats en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que se'ns remeti s'incorporarà als sistemes d'informació de BODEGUES SUMARROCA SL i únicament s'utilitzarà per als fins per als quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació de les vostres dades i d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de la LOPD, atorgueu el vostre consentiment inequívoc a BODEGUES SUMARROCA SL perquè procedeixi, en compliment dels fins mencionats a l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les vostres dades personals l'efectuarà personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret i, durant el procés, es tractaran d'acord amb l'LOPD 15/1999 i amb el Reial decret 1702/2007. No es podran utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les que aquí s'autoritzen ni amb fins comercials o publicitaris, ni cedir-se a terceres parts.

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les vostres dades a BODEGUES SUMARROCA SL, amb domicili a FINCA MOLÍ COLOMA, EL REBATO, s/n, 08739 SUBIRATS - BARCELONA.