Som Ecològics

Som, abans que res, agricultors que estimem la terra i volem el millor i més sa dels seus fruits.

Des dels nostres inicis hem conreat la vinya amb un esperit de respecte pel medi ambient, amb els mínims tractaments fitosanitaris i de sostenibilitat. De fet, vam ser dels primers a introduir les feromones a la vinya amb l’objectiu d’evitar, per mitjans naturals, el corc de la vinya.

El 2014 vam prendre la decisió de certificar-nos oficialment com a ecològics. I és en l’anyada 2018 quan, per fi, podem ja indicar-ho amb l’etiqueta oficial de vi ecològic i el del CCPAE (organisme certificador a Catalunya).

La nostra filosofia en el món agrícola i, més concretament a la vinya, és ecològica i biodinàmica: total respecte pel producte natural i sense l’ús de fertilitzants ni pesticides. En definitiva, sense productes químics sintètics.

Però aquesta filosofia portada a la pràctica ha comportat una enorme inversió per tractar preventivament les nostres més de 400 ha. Els tractaments preventius bàsics autoritzats són el coure (prevenció del “míldiu”) i el sofre (prevenció de l’oïdi).

Aquests tractaments han de dur-se a terme immediatament abans d’un canvi de temps i, el més important, a l’uníson en les més de 100 parcel·les que posseïm. D’aquí la necessitat de disposar de la maquinària suficient en tecnologia i quantitat.

L’entorn en el nostre cas és fonamental. I per això mantenim i respectem els boscos que delimiten les nostres propietats, així com els dos barrancs que seccionen la nostra principal finca a Monistrol d’Anoia.
A més, la fauna, i sobretot la ornitològica, acaba per enriquir l’aportació de la terra a les vinyes.

I per tancar el cercle biodinàmic, estem introduint bestiar boví (tant bous com vaques)als barrancs i boscos de la propietat.

És vital per a l’adob natural de les nostres tres finques que se subdivideixen en més de cent parcel·les. Nodrim el nostre compostador amb producció pròpia de bovíi de la compra a granges certificades “eco”.

El criteri d’adob és el d’un terç del total de finques a l’any.

UN PAS MÉS EN L’ECOLOGIA

Piwi és l’abreujament alemany de “Pilzwiderstandsfähige” (varietat resistent a fongs). No es tracta de cap manera d’organismes genèticament modificats. Són plantes que, a través de la seva reproducció sexual al llarg de molts anys, s’han fet fortes per resistir malalties com l’oïdi o el míldiu.

Amb l’ànim innovador de casa nostra, hem iniciat un projecte experimental, acordat amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), per estudiar com funcionen una sèrie de varietats autorresistents a qualsevol malaltia que hem plantat en dues parcel·les situades a les finques Sumarroca i Molí Coloma.

ENERGIES RENOVABLES

Disposem de plaques fotovoltaiques que aporten el 25% de l’energia que necessita Sumarroca. Això suposa un estalvi d’emissions de: 2,43 T. CO2/any.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Hem reduït la demanda d’energia mitjançant el canvi a tecnologia LED i la instal·lació de detectors de presència. Hem adquirit nova maquinària per a la bodega i pel camp més eficient. Hem adaptat les instal·lacions de la caldera per incrementar la seva eficiència. Recuperem l’energia pel sistema de fred.

DEPURACIÓ DE L’AIGUA

Comptem amb una planta biològica de depuració de totes les aigües, que s’utilitzen durant tot el procés, per tal de tornar-les a l’ecosistema o tornar-les a reutilitzar pel reg de les zones enjardinades. 5000 m3/any.

GESTIÓ DE RESIDUS

Reciclem el 90% dels residus i aconseguim una recollida selectiva de 550 tones/any.

AMPOLLES MÉS LLEUGERES I CARTRÓ RECICLABLE

Hem reduït en un 25% el pes de les ampolles de vi en el 90% dels nostres vins. Hem minimitzat el pes de les caixes i el cartró és reciclat.

PULMÓ

Disposem de 200 ha de boscos propis que suposen un pulmó d’oxigen per la zona.

COMPROMISOS

Estem adherits al programa d’ACOrds Voluntaris de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

INVESTIGACIÓ

Hem realitzat estudis conjuntament amb empreses del sector per determinar el càlcul de petjada de carboni en el sector del cava. Realitzem auditories energètiques per determinar punts de millora. Estem en recerca continua amb els nostres proveïdors per a millorar l’embalatge de les primeres matèries.

El màxim exponent de la nostra sostenibilitat

El vi natural 2CV

El vi 2CV és el nostre primer vi "eco" i "natural". Està elaborat amb una intervenció mínima: veremat manualment, brisat parcialment i en contacte amb les seves mares i sense addició de sulfurós per al seu manteniment.

Un Xarel·lo Vermell, procedent de la vinya Janet, amb l'expressió més sincera del Terroir de la Santa Creu de Creixà (franc-argilós i calcari).

SABER MÉS DE 2CV

0

< Home