Som Ecològics

Som, abans que res, agricultors que estimem la terra i volem el millor i més sa dels seus fruits.

Des dels nostres inicis hem conreat la vinya amb un esperit de respecte pel medi ambient, amb els mínims tractaments fitosanitaris i de sostenibilitat. De fet, vam ser dels primers a introduir les feromones a la vinya amb l’objectiu d’evitar, per mitjans naturals, el corc de la vinya.

El 2014 vam prendre la decisió de certificar-nos oficialment com a ecològics. I és en l’anyada 2018 quan, per fi, podem ja indicar-ho amb l’etiqueta oficial de vi ecològic i el del CCPAE (organisme certificador a Catalunya).

La nostra filosofia en el món agrícola i, més concretament a la vinya, és ecològica i sostenible: total respecte pel producte natural i sense l’ús de fertilitzants ni pesticides. En definitiva, sense productes químics sintètics.

Però aquesta filosofia portada a la pràctica ha comportat una enorme inversió per tractar preventivament les nostres més de 400 ha. Els tractaments preventius bàsics autoritzats són el coure (prevenció del “míldiu”) i el sofre (prevenció de l’oïdi).

Aquests tractaments han de dur-se a terme immediatament abans d’un canvi de temps i, el més important, a l’uníson en les més de 100 parcel·les que posseïm. D’aquí la necessitat de disposar de la maquinària suficient en tecnologia i quantitat.

L’entorn en el nostre cas és fonamental. I per això mantenim i respectem els boscos que delimiten les nostres propietats, així com els dos barrancs que seccionen la nostra principal finca a Monistrol d’Anoia.
A més, la fauna, i sobretot la ornitològica, acaba per enriquir l’aportació de la terra a les vinyes.

I per tancar el cercle biodinàmic, estem introduint bestiar boví (tant bous com vaques)als barrancs i boscos de la propietat.

És vital per a l’adob natural de les nostres tres finques que se subdivideixen en més de cent parcel·les. Nodrim el nostre compostador amb producció pròpia de bovíi de la compra a granges certificades “eco”.

El criteri d’adob és el d’un terç del total de finques a l’any.

UN PAS MÉS EN L’ECOLOGIA

Piwi és l’abreujament alemany de “Pilzwiderstandsfähige” (varietat resistent a fongs). No es tracta de cap manera d’organismes genèticament modificats. Són plantes que, a través de la seva reproducció sexual al llarg de molts anys, s’han fet fortes per resistir malalties com l’oïdi o el míldiu.

Amb l’ànim innovador de casa nostra, hem iniciat un projecte experimental, acordat amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), per estudiar com funcionen una sèrie de varietats autorresistents a qualsevol malaltia que hem plantat en dues parcel·les situades a les finques Sumarroca i Molí Coloma.

El màxim exponent de la nostra sostenibilitat

El vi natural 2CV

El vi 2CV és el nostre primer vi "eco" i "natural". Està elaborat amb una intervenció mínima: veremat manualment, brisat parcialment i en contacte amb les seves mares i sense addició de sulfurós per al seu manteniment.

Un Xarel·lo Vermell, procedent de la vinya Janet, amb l'expressió més sincera del Terroir de la Santa Creu de Creixà (franc-argilós i calcari).

SABER MÉS DE 2CV

Bodegues Sumarroca

Bodegues Sumarroca