20 de juny de 2021

Codi Ètic

El Codi Ètic del Grup Bodegues Sumarroca, del qual formen part les societats Barsedana Inversions, S.L., Bodegues Sumarroca, S.L., Selfoods, S.A., Molí la Boella, S.L. y Gestió Tecnoagraria, S.L., és una guia de bones pràctiques que defineix els principis i les regles de conducta que han de respectar les persones que formen part del Grup.

La subjecció a aquest Codi Ètic s’emmarca en el compromís amb els principis ètics empresarials, de compliment normatiu i de la legalitat, i de responsabilitat social corporativa, en l’exercici de les activitats del Grup.

CONSULTA EL CODI ÈTIC

19 de juny de 2021

Codi Ètic de Proveïdors

El Grup Bodegues Sumarroca aspira a oferir uns productes i uns serveis de la més alta qualitat. En aquest sentit, la conducta del seu personal i de tots els participants de la cadena de valor, ha de respondre i s’ha d’acomodar, a la legislació vigent i als principis ètics i de responsabilitat social corporativa, i en especial en matèria laboral, de drets humans i de respecte al medi ambient.
Per això, Grup Bodegues Sumarroca entén com imprescindible que aquest missatge es transmeti clarament als tercers amb els quals es relaciona, de manera que aquests es comprometin formalment a respectar les normes i principis d’actuació descrits en el Codi Ètic del Proveïdor.

Accediu al document

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi Ètic de Proveïdors s’aplica als Proveïdors que vulguin contractar amb les societats del Grup Bodegues Sumarroca. La seva acceptació expressa és condició necessària per iniciar qualsevol relació comercial.

PRINCIPIS RECTORS DEL GRUP BODEGUES SUMARROCA

Els principis rectors que defineixen el comportament ètic del Grup Bodegues Sumarroca i la seva relació amb els seus Proveïdors, són els següents:

 • Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera ètica i responsable.
 • Qualsevol persona que mantingui directament o indirectament, una relació laboral, econòmica, social o industrial amb el Grup, rebrà un tracte just i respectuós.
 • Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera respectuosa amb el medi ambient.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DELS PROVEÏDORS

Els Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca estan subjectes als principis d’actuació que es detallen a continuació, i que són objecte de desenvolupament en el Codi Ètic del Proveïdor.

 • Respecte a la Legalitat, als Drets Humans i als Valors Ètics
 • Exemplaritat en el compliment de la legalitat
 • Ètica empresarial i Gestió Transparent
 • Pràctiques laborals dignes
 • Compromís amb la protecció del Medi ambient
 • Qualitat i Seguretat del producte i Salut Alimentària
 • Lleialtat en la gestió de crisis alimentàries
 • Prevenció del frau alimentari
 • Respecte als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Accediu al Formulari d’Acceptació

17 de juny de 2021

ODS: El nostre compromís, tot un somni

Des dels nostres orígens tenim el somni de crear un projecte que aposti per un món millor, on cada acció generi un impacte positiu a la societat. Seguim conreant aquest somni gràcies a l’esforç, la il·lusió i el compromís diari de cadascun dels professionals que formem aquesta gran família, amb el propòsit d’assolir els nostres […]

16 de juny de 2021

RSC: Ecosistema

El apoyo a entidades de ayuda social es una de las prioridades de Sumarroca. Una de las organizaciones con las que colaboramos es Cruz Roja Alt Penedès.

La entidad centra actualmente sus esfuerzos en los sectores de la población que sufren mayor riesgo de exclusión social: los niños y la gente mayor. Mediante el programa «Catas con corazón» del grupo Sumarroca, se ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja para realizar actividades solidarias basadas en el conocimiento del vino y del territorio para la obtención de fondos para estos colectivos.

VER

14 de juny de 2021

RSC: Social

Fidem Aflote Agent social El Relleu Solidari Save the Children Càrites i banc d’aliments Verema Solidària

12 de juny de 2021

RSC: Segells adscrits

Acords Voluntaris   CCPAE   BIOSPHERE   SAFE TRAVELS   Venda de Proximitat   SMETA   SOM GASTRONOMIA 2025  

11 de juny de 2021

RSC: Canal Ètic

El Grup Sumarroca posa a disposició de col·laboradors, clients, proveïdors o tercers un canal de comunicació, “Canal ètic”, que permet de forma confidencial comunicar fets, conductes o actes contraris al Codi Ètic del Grup Sumarroca. Es un canal segur, que garanteix la confidencialitat i, en el cas que s’opti per aquesta opció, l’anonimat de les […]

Bodegues Sumarroca

Bodegues Sumarroca