Flowers

consciència ecològica

El respecte pel territori i per les nostres vinyes i camps ha comportat que tinguem la Certificació de Vinya ecològica i que, per tant, les nostres elaboracions disposin del segell de la Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Respectem el procés natural de la vinya i el seu entorn i utilitzem productes que asseguren la mínima intervenció humana.

Incorporem coberta vegetal espontània o sembrada per a ajudar a prevenir l’erosió i l’estructura del sòl, per a afavorir l’activitat de microorganismes i per a crear una capa húmica.

Aquesta consciència adquirida suposa tenir un entorn saludable també a nivell de flora i fauna.

Flowers

Respecte pel medi ambient

Tornem a la terra el fruit que ens ha donat, les restes de poda i vegetals les introduïm a la nostra pròpia planta de compostatge i les utilitzem com adob pel terreny. Un sòl equilibrat té conseqüències directes en el bon estat sanitari del raïm. En agricultura ecològica només es permet l’ús de fertilitzants i esmenes d’origen orgànic i d’alguns d’origen mineral natural.

Realitzem els tractaments de la vinya duent a terme tractaments no invasius i respectuosos amb el medi.

Respectem l’entorn i evitem un impacte negatiu en els nostres ecosistemes.

Flowers

Pulmó del Penedés

A la Finca Sumarroca comptem amb 200ha de bosc que permeten ser un pulmó pel Penedès. A més, la mínima intervenció a les vinyes, no posa en perill la conservació de la massa forestal, preservant-ne també el sòl.

La disposició d’una bassa d’aigua enmig de la Finca ha comportat el retorn d’espècies, algunes en perill d’extinció, al territori i n’ha fomentat la repoblació. Aquesta bassa es nodreix de l’escorrentia dels camps i és una zona important per a la reproducció de diverses espècies d’amfibis de la zona, com el Tòtil, Gripauet, Gripau Corredor, Granota Verda i Reineta. En els darrers anys també s’han detectat la reproducció de l’Ànec Collverd i el Cabusset, i la presència del Bernat Pescaire. Cal destacar també, que és punt abeurador per a desenes d’espècies que viuen en aquest paratge.

Part de la nostra finca està catalogada dintre la Xarxa Natura 2000, sent una zona important de nidificació i caça de l’àliga cuabarrada.

Flowers

Fauna i Flora

La nostra extensió de finca comprèn vinyes i boscos on és fàcil trobar fauna autòctona que ha trobat les condicions idònies per viure i on s’ha demostrat que certes espècies d’ocells i amfibis s’han repoblat.

Els dos torrents que recorren la finca, el Torrent de Can Batllevell i el Torrent de Santa Creu amb espècies arbustives de ribera fan la funció de corredors biològics. A causa de la profunditat dels torrents i la seva vegetació, aquests representen una zona idònia de refugi per a la fauna i per a la nidificació dels ocells forestals. S’ha pogut detectar la presència d’exemplars d’Esparver comú i Astor en aquests fons. Altres espècies observades a la zona són el Gafarró, Verdú, Pinsà comú, Passerell, Gratapalles, Siboc, Enganyapastors, Mallerenga Carbonera, Mallerenga Blava, Mallerenga Petita i Mallerenga cuallarga, Capsigrany, Mussol comú, Gamarús, Duc, entre altres espècies.

Flowers

Energia sostenible

El compromís real de Bodegues Sumarroca per la sostenibilitat ha conduït a la seva adhesió al programa ‘ACO2rds Voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic’, destinat a realitzar accions per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El primer any d’actuació es va aconseguir una reducció de les emissions de carboni a l’atmosfera d’un 15%.

Adequació de les instal·lacions per tal de fer-les més eficients a nivell energètic amb la substitució de bombetes incandescents per LEDS. El primer any d’actuació es va aconseguir reduir les emissions degudes al consum elèctric en un 24%.

A Bodegues Sumarroca disposem d’una depuradora biològica que recull l’aigua del medi per netejar-la i ser apte pel reg.

Flowers

Matèries amb garantia

La filosofia de Sumarroca no només la trobem a la vinya, també en els mètodes de treball del celler i del mercat. Utilitzem ampolles amb menys pes, caixes i precintes de cartró i plàstic d’embalar els palets amb certificat ecològic.

Les caixes i el precinte de les caixes dels vins i caves Sumarroca són de cartró reciclat i compleixen el certificat FSC d’origen sostenible que consisteix en la millora de la gestió de les masses forestals, frenar la tala il·legal i promoure la conservació dels boscos més amenaçats.

El film d’embalar els palets és 100% reciclable i malgrat ser més prim, garanteix el transport segur de les mercaderies.

Impressió del material promocional en paper reciclat i disseny de marxandatge en materials respectuosos amb l’entorn.

Separació de residus per tal que puguin tenir una segona vida. Enviament del suro a l’Institut del Suro per tal que el puguin convertir en material aïllant, s’envia la rapa i les restes de la poda per a fer el compostatge.

Flowers

Investigació i responsabilitat

Estem en constant recerca per tenir distribuïdors que ens ofereixen propostes més sostenibles a nivell d’embalatge i que generin el mínim residu possible.

Realitzem estudis de càlcul que ens permeten mesurar la petjada de carboni i elaborem plans de millora per reduir-la. A més, passem auditories energètiques per tal de disposar d’estudis de l’evolució de l’eficiència dins de l’empresa.

El nostre equip tècnic treballa amb sistemes d’elaboració poc intervencionistes, honestos i incorpora mètodes de guarda en àmfores i ous de ciment.

Flowers

Sumarroca amb cor

Generem experiències al voltant de la copa de vi, creem entorns i sensacions, expliquem històries i ho compartim amb una activitat que crea un entorn associatiu, molt beneficiós per a persones que poden tenir risc de soledat o d’exclusió social.

Hem realitzat tastos per entitats sense ànim de lucre com els Amics de la Gent Gran. A més, obrim les portes del nostre celler per realitzar visites guiades o activitats en benefici a accions socials i solidàries.

Conjuntament, amb cellers i col·laboradors del municipi, organitzem esdeveniments amb els beneficis dels quals aniran destinats a entitats sense ànim de lucre de proximitat.

Bateguem!

Flowers

Enoturisme

Adhesió al compromís Barcelona BIOSPHERE que contempla l’execució d’activitats amb el mínim d’impacte negatiu per al medi ambient.

Fomentem l’activitat econòmica i el comerç local amb la compra de productes de proximitat per a la realització dels tastos i de les visites d’enoturisme.

El respecte pel medi ambient i el territori també arriba a les fires, amb el muntatge d’estands amb material reciclat i reciclable. Donant a conèixer i fomentant la conscienciació ecològica i sostenible a tots els visitants.

Presentem Bodegues Sumarroca amb un discurs ecològic i de respecte al medi ambient. Volem donar a conèixer la nostra filosofia de treball de la terra i demostrar que la mínima intervenció de l’ésser humà és favorable per a tenir un ecosistema viu i un entorn net i saludable.

Disposem de la possibilitat de realitzar visites per a persones amb mobilitat reduïda donat que comptem amb espais amb accessibilitat.

Flowers

Equip compromès

Realitzem tasques de conscienciació amb tot l’equip a través de comunicacions on s’informa de les millores en termes d’ecologia i sostenibilitat que s’estan duent a terme així com de les accions de millora que es volen emprendre, no només aplicables al celler, sinó també dins de l’àmbit personal. Entre tots i totes ho podem fer possible!

Elaborem plans de reciclatge i les nostres instal·lacions estan adaptades amb contenidors per a la recollida selectiva.

Instal·lació de fonts d’aigua per a substituir les ampolles d’aigua i ús d’ampolles de vidre per al consum intern per tal d’assegurar la reducció de la quantitat de plàstic d’un sol ús.

Flowers

Objectius

Potenciar en tot moment, el tractament ecològic de les nostres finques i potenciar tècniques cada vegada més naturals i amb menys intervenció en els nostres elaborats.

Prioritat en l’ús de materials procedents de primeres matèries ecològiques i reciclades, respectuoses amb el medi ambient.

Seguir innovant en millores tecnològiques per a l’estalvi energètic i comptar sempre amb l’adquisició d’equipament i maquinària que compleixi amb els màxim nivells d’eficiència.

Material publicitari reciclat i reciclable, i reducció de paper i plàstic.

Xerrades/cursos/formació interna per als treballadors i les treballadores.

Pla de comunicació que inclogui més missatges de conscienciació per a aplicació interna i externa. Sumem!

Bodegues Sumarroca

Bodegues Sumarroca