Bassa + fauna + torrents

La disposició d’una bassa d’aigua a la finca ha comportat el retorn d’espècies, algunes en perill d’extinció, al territori i n’ha fomentat la repoblació. Aquesta bassa es nodreix de l’escorrentia dels camps i és una zona important per a la reproducció de diverses espècies d’amfibis com ara el tòtil, el gripauet o granoteta de punts, el gripau corredor, la granota verda i la reineta, i d’aus com ara l’ànec collverd i el cabusset, i la presència del bernat pescaire. Cal destacar també que és punt abeurador per a desenes d’espècies que viuen en aquest paratge.

La nostra extensió de finca comprèn vinyes i boscos on és fàcil observar fauna autòctona que ha trobat les condicions idònies per a viure i s’ha demostrat que certes espècies d’ocells i amfibis s’han repoblat. Els dos torrents que recorren la finca, el torrent de Can Batllevell i el torrent de Santa Creu, compten amb espècies arbustives de ribera i fan la funció de corredors biològics. Gràcies a la profunditat dels torrents i la seva vegetació, representen una zona idònia de refugi per a la fauna i per a la nidificació dels ocells forestals.

Així mateix, s’ha pogut detectar la presència d’exemplars d’esparver comú i d’astor en aquests fons. Altres espècies observades a la zona són el gafarró, el verdum, el pinsà comú, el passerell, el gratapalles, el siboc, l’enganyapastors europeu, la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, la mallerenga petita i la mallerenga cuallarga, el capsigrany, el mussol comú, el gamarús i el duc eurasiàtic, entre altres espècies.

Bodegues Sumarroca

Bodegues Sumarroca