Xarxa Natura 2000

Ubicada al terme municipal de Piera, la finca Sumarroca forma part de la Xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa europea d’espais naturals té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, mantenint les espècies i els hàbitats en bon estat de conservació i evitant-ne el deteriorament.

La nostra extensió de finca comprèn vinyes i boscos on és fàcil observar fauna autòctona que ha trobat les condicions idònies per a viure i s’ha demostrat que determinades espècies d’ocells i amfibis s’han repoblat. A més, és un pulmó pel Penedès i els processos de mínima intervenció a les vinyes no posen en perill la conservació de la massa forestal, preservant-ne també el sòl.

Els dos torrents que recorren la finca, el torrent de Can Batllevell i el torrent de Santa Creu, amb espècies arbustives de ribera, fan la funció de corredors biològics. Gràcies a la profunditat dels torrents i la seva vegetació, representen una zona idònia de refugi per a la fauna i la nidificació dels ocells forestals. S’ha pogut detectar la presència d’exemplars d’esparver comú i astor en aquests fons. Altres espècies observades a la zona són el gafarró, el verdum, el pinsà comú, el passerell, el gratapalles, el siboc, l’enganyapastors europeu, la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, la mallerenga petita i la mallerenga cuallarga, el capsigrany, el mussol comú, el gamarús i el duc eurasiàtic, entre altres espècies.

Bodegues Sumarroca

Bodegues Sumarroca